Обща информация

Грануломатозата с полиангиит (старо наименование грануломатоза на Wegener) е васкулит на малките съдове – артерии, артериоли, капиляри, венули. Засяга малко по-често мъжкия пол, като заболеваемостта е най-висока в диапазона 35-55 години. Принадлежи към т. нар ANCA-асоциирани васкулити (ANCA-антинеутрофилни цитоплазматични антитела).

Клинична картина

Както повечето васкулити, заболяването се характеризира с общи прояви – температура, отпадналост, отслабване на тегло, умора.

Най-често се засягат бъбреците и белият дроб (т.нар пулмо-ренален синдром).

Бъбречното засягане е под формата на гломерулонефрит (възпаление на част от бъбречните микроструктурни единици, които участват във филтрирането на кръвта в бъбрека), който може много бързо да доведе до бъбречна недостатъчност. Трябва да се отбележи, че гломерулонефритите могат да протичат незабелязано от пациента и симптомите се появяват при налична крайна бъбречна недостатъчност.

Белият дроб се засяга под две основни форми – кавитиращи (образуващи кухини) лезии и алвеолит – възпаление на кръвоносните съдове в алвеолите на белия дроб, където става обогатяването на кръвта с кислород. Свързаните с белодробно възпаление симптоми са кашлица, кръвохрак, задух.

Доста характерно е засягането на горните дихателни пътища – синузит, мастоидит, глотит, глосит, средно ухо, кръвотечение от носа (епистаксис)

Кожните симптоми включват:

 • палпируема пурпура
 • кожни некрози
 • грануломи

Окото също може да бъде поразено, най-често под формата на склерит и еписклерит – възпаление на най-външната обвивка на окото.

Диагноза

Диагнозата се поставя от ревматолог въз основа на:

 • клиничен преглед и история на заболяването
 • лабораторни тестове – повишени маркери за възпаление, промени в урината (пол. белтък, кръв), промени в показателите за бъбречна функция; позитивни ANCA, най-често анти-PR3.
 • образни изследвания – най-често на белите дробове – скенер и рентгенография
 • биопсия на засегнатите органи.
Лечение

Лечението на болестта се провежда от ревматолог с помощта на високи дози кортикостероиди в комбинация в с мощни имуносупресори. Най-общо се състои от две фази – индукция – бързо потискане на острия стадий, и поддържане – поддържане на постигнатите резултати (най-често ремисия или ниска болестна активност).

Често диагнозата и лечението изискват приемане в болница и прилагането на лекарства като:

 • кортикостероиди (вкл. пулсови дози)
 • rituximab (Mabthera)
 • cyclophosphamide (Endoxan)
 • avacopan (Tavneos)
 • methotrexate
 • azathioprine (Imuran)
 • mycophenolate mofetil (CellCept).
Прогноза

При нелекувана болест, особено при засягане на бъбреци и/или бял дроб, смъртността е много висока. При лекуваните пациенти 10-годишната преживяемост е 75-88%.

Източник:  rheumatology.bg

Публикации за заболяването

No posts found