Николай Недялков
Hello
Николай Недялков
Заместник-председател
About Me

Николай е сред учредителите на АПАЗ. Магистър по право от УНСС. Има специализация по социологически изследвания, анализи и проекти. Член е на Европейската референтна мрежа за редки заболявания ERN-RITA. В организацията се занимава предимно с провеждане на социологически интервюта с пациенти и изготвяне на доклади и анализи за техните предизвикателства и проблемиУчаства в създаването и организирането на редица информационно-скринингови кампании с цел намаляване времето за диагностициране на ревматични заболявания. Продължава да работи за каузата на пациентите, защото вижда, че има необходимост да се чува по-ясно пациентският глас.