Анета Драганова
Hello
Анета Драганова
Председател
About Me

Анета е завършила специалността „Банково застрахователно и осигурително дело“ в ПГИМ „Йордан Захариев“  в гр. Кюстендил. Завършила е семестриално „История“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград.  Специализирала е в областта на маркетинга и бизнес планирането в УНСС. От 2010 г. работи в неправителствения сектор. Участвалa е в национални и европейски програми, проекти и конгреси, свързани с правата на пациентите. През м. октомври 2012 г. е избрана за председател на „Национална пациентска организация – Клон Младежки“. От 2013 г. работи активно с европейски неправителствени организации в сферата на ревматоидния артрит и в подкрепа на хората с тази диагноза. Работи за развитие на пациентското движение в секторите  дерматологията, ревматологията, гастроентерологията, кардиологията и пулмологията.