Виктор Касабски
Hello
Виктор Касабски
Член на УС
About Me

Виктор е бакалавър по „Изпълнителско изкуство“ от Югозападния университет „Неофит Рилски“ в гр. Благоевград. Работи във водеща телекомуникационна компания. Притежава умения за водене на преговори и представяне пред аудитори, както и за  обучение на служители. В неправителствения сектор е доброволец от 2013 г. Участник във всички кампании за защита и информираност правата на пациентите на АПАЗ.