Гергана Недялкова
Hello
Гергана Недялкова
Член на УС
About Me

Гергана е юрист от УНСС. В неправителствения сектор работи от 2016 г., като доброволец. Участвала е във всички кампании за защита и информираност за правата на пациентите, провеждани от АПАЗ. Активно участва в социалното интегриране на деца с автоимунни заболявания. Учредител на АПАЗ от 2020 г.  Защитава пряко интересите на хората с редки заболявания и ги представлява на международни конгреси и събития.